Annals of Emergency Dispatch & Response Logo

OPROEP VOOR HET INDIENEN VAN ONDERZOEKSPOSTERS!

U bent uitgenodigd om onderzoeksuittreksels in te dienen voor de presentatie van onderzoeksposters in Nashville, TN 27 t/m 29 april 2022! Onderwerpen omvatten het brede scala aan onderwerpen in verband met onderzoek ten aanzien van meldkamers voor noodoproepen, in welke discipline dan ook—al dan niet gepubliceerd.

Ingezonden uittreksels worden in het Engels geaccepteerd.

Ingediende uittreksels worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

 • Is het onderzoeksonderwerp relevant voor meldkamers voor noodoproepen?
 • Is de posterpresentatie duidelijk en goed georganiseerd?
 • Is de door de auteurs geformuleerde vraag welomschreven?
 • Zijn de methoden geschikt en goed omschreven?
 • Zijn de gegevens gegrond?
 • Reflecteert de conclusie de bevindingen op een juiste manier?

Termijnen:

 • Ingediende uittreksels moeten uiterlijk op 4 feb 2022 ontvangen zijn.
 • Uittreksels zullen door de Research & Informatics Division van de IAED beoordeeld worden en uiterlijk 11 feb 2022 zal bekendgemaakt worden welke uittreksels worden geaccepteerd.

Geaccepteerde uittreksels:

 • Voor geaccepteerde uittreksels moeten pdf's van posters uiterlijk op ' ' 11 maart 2022 zijn ontvangen. Deze pdf's van posters worden ook ingediend op https://aedrjournal.org/cfpp/.
 • Het posterformaat is 42″ (breedte in inches) bij 30″ (lengte in inches).
 • Met het tonen van een poster bij NAVIGATOR geeft u toestemming om uw uittreksel en poster in de Annals of Emergency Dispatch & Response (AEDR) te laten publiceren—alleen online.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de auteurs (als ze NAVIGATOR bijwonen) om hun poster(s) naar de conferentie te brengen. Als de auteurs de conferentie niet bijwonen, kunnen er regelingen getroffen worden om de poster te laten afdrukken en te tonen op de conferentie namens de auteurs.
 • Als de auteurs van plan zijn om NAVIGATOR bij te wonen, krijgen ze ook de kans om een korte (5-7 minuten) mondelinge presentatie van hun poster te geven tijdens een sessie van het onderzoeksforum.

Winnende poster

Uit de geaccepteerde uittreksels en vervolgens ontvangen posters zal de Research & Informatics Division van de IAED een winnende onderzoeksposter selecteren. De winnende poster zal worden aangekondigd tijdens de afsluitende lunch van de conferentie en zal worden aangemerkt als de winnende poster bij publicatie in de Annals of Emergency Dispatch & Response (AEDR), het gepeerreviewed onderzoekstijdschrift van de Academy.