Annals of Emergency Dispatch & Response Logo

CALL FOR POSTERS!

OPROEP VOOR HET INDIENEN VAN ONDERZOEKSPOSTERS!

We nodigen u uit om onderzoeksuittreksels in te dienen voor de presentatie van onderzoeksposters tijdens de expositie die onderdeel zal uitmaken van NAVIGATOR 2020 in Orlando, Florida, VS, 29 april tot en met 1 mei 2020! Onderwerpen omvatten het brede scala aan onderwerpen die verband houden met onderzoek ten aanzien van meldkamers voor noodoproepen, in welke discipline dan ook—al dan niet gepubliceerd.

Uittreksels zullen worden geaccepteerd in het Nederlands, Italiaans en Duits; echter, Engels heeft de voorkeur.

Ingediende uittreksels worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

 • Is het onderzoeksonderwerp relevant voor meldkamers voor noodoproepen?
 • Is de posterpresentatie duidelijk en goed georganiseerd?
 • Is de door de auteurs geformuleerde vraag welomschreven?
 • Zijn de methoden geschikt en goed omschreven?
 • Zijn de gegevens gegrond?
 • Reflecteert de conclusie de bevindingen op een juiste manier?

Deadlines:

 • Uittreksels moeten uiterlijk vrijdag 29 november 2019 zijn ontvangen.
 • Uittreksels zullen door de Research & Informatics Division van de IAED beoordeeld worden en uiterlijk vrijdag 10 januari 2020 zal bekendgemaakt worden welke uittreksels worden geaccepteerd.

Geaccepteerde uittreksels:

 • Voor geaccepteerde uittreksels moeten pdf’s van posters uiterlijk op vrijdag 6 maart 2020 zijn ontvangen.
 • Posters zullen worden geaccepteerd in het Nederlands, Italiaans en Duits; echter, Engels heeft de voorkeur.
 • Posters zullen worden vertaald en zullen in het Engels worden weergegeven.
 • Het posterformaat is 42″ (breedte in inches) bij 30″ (lengte in inches).
 • Met het tonen van een poster bij NAVIGATOR geeft u toestemming om uw uittreksel en poster in de Annals of Emergency Dispatch & Response (AEDR) te laten publiceren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de auteur(s) om de poster naar NAVIGATOR 2020 te brengen. Als de auteur(s) niet aanwezig zullen zijn, kunnen er afspraken worden gemaakt.
 • Als de auteur(s) bij NAVIGATOR aanwezig zullen zijn, zullen ze worden uitgenodigd om hun poster tijdens een presentatie te presenteren.

Winnende poster

Uit de geaccepteerde uittreksels en vervolgens ontvangen posters zal de Research & Informatics Division van de IAED een winnende onderzoekposter selecteren. De winnende poster zal worden aangekondigd tijdens de slotlunch van de conferentie en zal worden aangemerkt als de winnende poster bij publicatie in de Annals of Emergency Dispatch & Response (AEDR), het gepeerreviewed onderzoekstijdschrift van de Academy.

De auteur(s) van de winnende poster zullen ook in de gelegenheid worden gesteld om het onderzoek uit te breiden naar een volledig origineel onderzoeksmanuscript (indien het nog niet is gepubliceerd in een ander gepeerreviewed tijdschrift) om in overweging genomen te worden voor publicatie in de AEDR.

Mentoraat van de Research & Informatics Division van de IAED is beschikbaar, indien nodig.